• ดวงเด่นดวงดี กับ ทรูมูฟ เอช ซีซั่น 3
 • ลุ้นรับทองคำแท่ง หนัก 5 บาท จำนวน 6 รางวัล
 • กติการ่วมสนุก
   สมัครบริการดวงประจำวันและดวงเด่น เพียงกด *224# แล้วกดโทรออก
   ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
   ส่งวันละ 4 ข้อความ ค่าบริการ 3 บาท / ข้อความ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • รายละเอียดของรางวัล
   ทองคำแท่งหนัก 5 บาท จำนวน 6 รางวัล รวมมูลค่า 600,000 บาท
 • การจับรางวัล
   จับรางวัล วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผลรางวัล วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563
 • รายละเอียดการลุ้นรางวัล
   - สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช เท่านั้น
   - ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนตรงกับรายชื่อและบัตรประชาชนตามที่ได้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์
   ไว้กับทางทรูมูฟ เอช เท่านั้น
   - สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น
   - ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมลุ้นรางวัลต้องยังคงเป็นสมาชิก ณ วันที่จับฉลาก
   - ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
   - ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลภายในเวลาที่บริษัทกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
   - ของรางวัล ได้แก่ ทองคำแท่งหนัก 5 บาท จำนวน 6 รางวัล รวมมูลค่า 600,000 บาท
   - บริษัทจะติดต่อแจ้งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เพื่อยืนยันการรับของรางวัล
   - ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสดได้
   - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   - วิธีการยกเลิก โทร 02-019-8061 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.30 น.
   - ใบอนุญาตเลขที่ 2257 / 2562 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • จับรางวัลเมื่อวันที่ : 22 กรกฎาคม 2563
 • รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 5 บาท จำนวน 6 รางวัล

  คุณวิเชียร ทองมาก     6684060xxxx
  คุณเฉลิมพล จารีศิลป     6695314xxxx
  คุณไพสิฐ แสงแจ้     6695874xxxx
  คุณธนภัทร ปิ่นแก้ว     6680363xxxx
  คุณธัญญลักษณ์ บุณฑริก     6684098xxxx
  คุณสุทธิ์ขนิษฐ์ สังฆะบุรี     6664258xxxx