• ดวงรุ่งพุ่งติดล้อ กับ ทรูมูฟ เอช ซีซั่น 4
 • ลุ้นรับ รถยนต์ Toyota Yaris 1.2 Entry มูลค่า 539,000 จำนวน 1 รางวัล
 • กติการ่วมสนุก
   สมัครบริการดวงเฮงและดวงความรัก เพียงกด *224# แล้วกดโทรออก
   ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
   ส่งวันละ 4 ข้อความ ค่าบริการ 3 บาท / ข้อความ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • รายละเอียดของรางวัล
   รถยนต์ Toyota Yaris 1.2 Entry จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 539,000
 • การจับรางวัล
   จับรางวัล วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผลรางวัล วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564
 • รายละเอียดการลุ้นรางวัล
   - สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช เท่านั้น
   - ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนตรงกับรายชื่อและบัตรประชาชนตามที่ได้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์
   ไว้กับทางทรูมูฟ เอช เท่านั้น
   - สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น
   - ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมลุ้นรางวัลต้องยังคงเป็นสมาชิก ณ วันที่จับฉลาก
   - ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
   - ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลภายในเวลาที่บริษัทกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
   - รถยนต์ Toyota Yaris 1.2 Entry จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 539,000
   - บริษัทจะติดต่อแจ้งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เพื่อยืนยันการรับของรางวัล
   - ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสดได้
   - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   - วิธีการยกเลิก โทร 02-0116127 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.30 น.
   - ใบอนุญาตเลขที่ 731/2563 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย