ABOUT US

บริษัท เซเวนตี้ คาแรคเตอร์ส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2555 เป็นผู้ให้บริการเนื้อหาข้อมูลโดยเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนผลิตและพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานผ่านช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่

ด้วยประสบการณ์ในตลาดด้าน Content Provider รวมทั้งยังผ่านการทำงานมากับบริษัทชั้นนำผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยมานานกว่า 10 ปี เรามีความตั้งใจพัฒนาธุรกิจด้านบริการเนื้อหาและข้อมูลเพื่อตอบสนองและให้บริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม โดยยึดหลักคุณธรรมในการให้บริการเป็นสำคัญ